Bestaat er een migrainekarakter?

Gepubliceerd op 6 juni 2021 om 08:44

Regelmatig wordt beweerd dat mensen met migraine een bepaald karakter zouden hebben. Een karakter met bepaalde kenmerken zoals overmatige preciesheid, neurotisch gedrag, klagerigheid, neerslachtigheid, overmatige intelligentie en een beperkt vermogen om met stressvolle situaties om te gaan. Maar berusten deze beweringen wel op waarheid?

 

Om deze bewering maar direct de kop in te drukken; bij wetenschappelijk onderzoek zijn er nooit aanwijzingen gevonden om aan te nemen dat bovenstaande eigenschappen migrainepatiënten als groep zouden karakteriseren, laat staan dat het 'migrainekarakter' een oorzakelijk verband met de ziekte zou hebben. Sommigen patiënten kunnen deze karaktertrekken natuurlijk wel vertonen, maar dit berust dan waarschijnlijk op puur toeval. (Prof. dr. M. Ferrari & dr. J. Haan, 2018). 


Neurotisch gedrag
Je kunt je natuurlijk goed voorstellen dat iemand die veel last heeft van migraineaanvallen een bepaalde neurotische manier van omgaan met het leven gaat ontwikkelen. Een mens die kampt met steeds terugkerende klachten, zoals migraine, zal logischerwijs zijn uiterste best doen om te voorkomen dat die klachten weer optreden. Iemand zal dan vaak alles aangrijpen om bepaalde handelingen of situaties te vermijden waarvan wordt aangenomen dat die aanleiding kunnen geven tot migraine. Elk mogelijk verband zal worden gezien als een mogelijke vermijdbare oorzaak daarvan. Dit gedrag kan als neurotisch worden getypeerd maar is dus een gevolg van de migraine. Dit gedrag wordt overigens ook gezien bij andere vormen van chronische ziekten zoals rugpijn, astma of bepaalde darmklachten. 


Angst en depressie
Voor zover bekend zijn er slechts twee soorten aandoeningen die aangetoond vaker voorkomen bij migrainepatiënten. Dit betreft herseninfarct, wat zeer zelden voorkomt bij een bepaald deel van de migrainepatienten, en psychische problemen zoals depressie, angstaanvallen, fobieën en enkele andere psychische klachten. Je kunt stellen dat deze psychische problemen dan misschien vaker voorkomen bij migrainepatienten dan bij mensen zonder migraine, maar het percentage migrainepatienten die hiervan last heeft is nog altijd erg laag. Toch suggereert deze relatie een deels gemeenschappelijk mechanisme. Maar belangrijk hierbij te vermelden is dat de psychische problemen bij sommige patienten juist een gevolg zijn van veel migraineaanvallen. 

 

We kunnen dus concluderen dat er niet zoiets bestaat als een 'migrainekarakter',  waarmee men wil beweren dat mensen met migraine eenzelfde soort karakter zouden hebben. Dit is natuurlijk onzin. Wel zijn er bepaalde gedragingen te zien die veel mensen met hevige en vaak terugkerende migraine hebben, maar die zijn veelal het gevolg van de zieke. Deze gedragingen zoals neurotisch gedrag, angst en depressie zijn vaak ook te zien bij mensen met andere chronische ziekten. En vaak is het heel logisch dat iemand psychische klachten gaat ontwikkelen wanneer een bepaalde ziekte zo'n groot deel van je leven gaat bepalen. Hier hulp voor zoeken is dan een goede vervolgstap. 

 

Bron: 'Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn' door Prof. dr. Michel Ferrari & dr. Joost Haan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.