Voeding en migraine

Gepubliceerd op 25 mei 2021 om 17:59

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft voeding geen direct effect op migraine. Een oorzaak van een migraine aanval ligt dus niet in het voedsel dat je daarvoor nam of dat drankje dat je dronk. Hoe kan het dan dat dit toch vaak wel zo lijkt en het daarom dus een hardnekkige maar onjuiste overtuiging blijft? Professor en neuroloog Michel Ferrari en neuroloog Joost Haan wijden er in het boek 'Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn' verschillende hoofdstukken aan. 

 

Wanneer migraine of hoofdpijn optreedt na het nemen van bepaald voedsel of drank, wil dit nog niet zeggen dat dit voedsel of die drank ook de oorzaak of aanleiding van de hoofdpijn was. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van toeval. Daarnaast kan een uitlokkende factor best een enkele keer een aanval uitlokken, zonder dat dat elke keer gebeurt. Meestal zal een uitlokkende factor alleen een aanval teweeg brengen als het lichaam er als het ware rijp voor is. 
Een migraineaanval bestaat uit een aantal fasen, die overigens niet bij iedereen in gelijke mate aanwezig hoeven te zijn. De fasen kunnen zijn: waarschuwingsfase, aurafase, hoofdpijnfase en herstelfase. 
Bij ongeveer 15 procent van de mensen met migraine treden, enkele uren tot dagen voordat de andere verschijnselen van de migraineaanval beginnen, zogenaamde waarschuwingstekens op. Tekenen die een migraineaanval aankondigen. Deze fase wordt ook wel de 'prodromale fase' genoemd. De waarschuwingssignalen zijn veelal stereotiep, de meeste mensen ervaren dezelfde soort signalen maar de meeste mensen zijn zich hier niet van bewust. Voorbeelden van waarschuwingstekens zijn bijvoorbeeld plotseling verandering in stemming, vasthouden van vocht, geeuwen en vermoeidheid, verandering in smaak EN trek in bepaald voedsel. En daar heb je dus de boosdoener. Mensen krijgen bijvoorbeeld ineens veel trek in drank- of voedselsoorten waar ze normaal gesproken geen trek in hebben, vaak gaat het om zoet voedsel of zoete dranken. Deze waarschuwingstekens wijzen erop dat de migraineaanval al begonnen is, zelfs nog voordat de hoofdpijn of aura begint. Deze waarschuwingsfase is dus een onderdeel van de migraineaanval.  


Wijn
Je kunt natuurlijk hoofdpijn krijgen na het drinken van wijn in de vorm van een kater. Ook kun je hoofdpijn krijgen na het drinken van 'slechte wijn'. Er wordt vermoedt dat deze vorm van hoofdpijn ontstaat door bepaalde bestanddelen in de wijn, mogelijk sulfieten en andere conserveringsmiddelen. Deze vorm van 'wijnhoofdpijn' komt niet voor na het drinken van normale wijn. 
Het drinken van rode en soms witte wijn kan onder bepaalde omstandigheden bij sommigen die hiervoor gevoelig zijn, aanleiding geven tot een migraineaanval, maar ook dit is niet wetenschappelijk bewezen. Veel mensen beweren dat het drinken van wijn altijd leidt tot migraine maar in wetenschappelijke onderzoeken bij dergelijke patiënten bleek dit meestal niet te kloppen. Soms ontstond er gewone niet-migraineuze hoofdpijn, waarschijnlijk als gevolg van het bloedvatverwijdende effect van de alcohol, maar vaak ontstond er ook helemaal geen hoofdpijn. Het is nog nooit aangetoond dat het drinken van wijn een volledige migraineaanval kan veroorzaken. Professor en neuroloog Michel Ferrari zegt zelfs dat het voor verreweg het grootste deel van de migrainepatiënten het dan ook volstrekt zinloos is om de wijn te laten staan, en vanuit het oogpunt van levensplezier dit bovendien ook erg jammer kan zijn! Het is opvallend dat Engelse onderzoekers bij hoog en bij laag beweren dat rode wijn migraineaanvallen kan uitlokken, terwijl de Franse en Italiaanse onderzoekers juist meestal de witte wijn de schuld geven. Wie weet spelen bij deze onbewezen verschillen wel culturele en economische argumenten een rol. Telkens wanneer migrainepatiënten die er absoluut zeker van zijn dat bij hen aanvallen worden uitgelokt door wijn, getest worden onder wetenschappelijke condities, lukt het niet om bij hen ook daadwerkelijk een aanval uit te lokken. 

 

Chocolade en kaas
Een ander hardnekkig vooroordeel bestaat er ten opzichte van met name chocolade en bepaalde soorten kaas. Zeer veel mensen denken dat ze migraineaanvallen krijgen van dergelijke voedselsoorten. Zelfs een hoop dokters en andere hulpverleners denken dit! In wetenschappelijke onderzoeken bleek hier echter in verreweg de meeste gevallen niets van te kloppen. Hoogstwaarschijnlijk berust de relatie meestal op toeval, selectief geheugen of suggestie. Veel mensen gaan tijdens de waarschuwingsfase van een migraineaanval bepaald voedsel eten, zoals chocolade, omdat ze daar, door het begin van de aanval, juist trek in hebben gekregen. Vaak wordt dan gedacht dat de aanval veroorzaakt is door het eten van die chocolade. Dit is dus onjuist.

 

Uitzonderingen
Wellicht is er een uitzondering te maken voor een uiterst selecte groep kinderen met een overgevoeligheid voor bepaalde voedselbestanddelen. Deze kinderen kunnen op migraine gelijkende verschijnselen krijgen na het eten van bepaald voedsel. Het is belangrijk om deze in feite dus allergische reacties van deze kinderen niet te veralgemeniseren en toe te passen op kinderen en volwassenen met andere klachten. 
Ook is er een uitzondering bij een zeer zeldzame vorm van wijnhoofdpijn, het rodewijnintolerantiesyndroom. Hierbij speelt een overgevoeligheid voor rode wijn een rol. Hierbij krijgt de patiënt korte tijd na het drinken van de wijn last van hevig niezen, hoofdpijn, kortademigheid, diarree, jeuk en een rood hoofd. De hoofdpijn maakt dus altijd deel uit van allerlei andere symptomen. De oorzaak van dit syndroom zit waarschijnlijk in de stof histamine. 

 

Conclusie
Helaas bestaan er veel misverstanden over de relatie tussen het eten van bepaald voedsel of het drinken van bepaalde dranken en het ontstaan van een migraineaanval. Het is triest, maar deze misverstanden leiden vaak tot volstrekt nutteloze adviezen ten aanzien van diëten en patiënten die zichzelf van alles ontzeggen. Zo zonde! Er zijn vele hulpverleners, coaches of diëtisten die beweren dat zij met een bepaald dieet ervoor kunnen zorgen dat je migraine afneemt of verdwijnt. Laat je hier niet door verleiden want het is simpelweg onjuist. Daarnaast ga je jezelf onnodig allerlei (lekkere) dingen ontzeggen en kost het je een hoop geld. 

 

Bron: 'Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn' door prof. dr. Michel Ferrari en dr. Joost Haan. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.