Zeldzame vormen van migraine

Gepubliceerd op 8 augustus 2021 om 12:39

Iedereen kent het begrip migraine wel. De meeste weten ook dat er een verschil zit tussen bijvoorbeeld hoofdpijn en migraine. Maar eigenlijk is ook migraine een verzamelnaam voor verschillenden soorten migraine, waarvan de ene nog unieker is dan de ander. Enkele zijn redelijk bekend, zoals hormonale migraine maar er zijn ook hele bijzondere vormen. Wie weet valt jouw migraine hier wel onder?

Onderstaande vormen van migraine zijn bijzonder en meestal zeldzaam. De diagnostiek van deze vormen vereist onderzoek door een neuroloog, meestal in combinatie met aanvullend diagnostisch onderzoek zoals een CT- of MRI-scan en EEG.


Basilaristype migraine of migraine met hersenstamaura:
Een vorm van migraine met aura, waarbij de auraverschijnselen passen bij een tijdelijke functiestoornis in de hersenstam. Vroeger dacht men dat de auraverschijnselen werden veroorzaakt door een doorbloedingsstoornis en noemde men de migraine 'basilarismigraine', naar het bloedvat. Maar deze naam bleek dus verkeerd. Bij deze vorm van migraine treden tijdens de aurafase van de aanval functiestoornissen op van de hersenstam, zoals dubbelzijdig krachtverlies of gevoelsstoornissen in armen en benen, onduidelijke spraak, oorsuizen, gehoorverlies, duizeligheid, dubbelzien en zelfs verminderd bewustzijn, tot coma aan toe. De behandeling is niet anders dan die van gewone migraine, waarbij dient onthouden te worden dat het niet zinvol is om medicijnen te geven tijdens de auraverschijnselen. 

Familiaire hemiplegische migraine.
De naam zegt het deels al. Het betreft hier een erfelijke en ernstige vorm van migraine met aura waarbij tijdens de aanval een halfzijdige verlamming, ook wel hemiplegie genaamd, optreedt. Naast die verlamming kunnen er ook andere, meer gebruikelijke auraverschijnselen voorkomen. Echter duren de auraverschijnselen meestal veel langer dan bij gewone migraine. Er zijn families bekend bij wie de halfzijdige verlamming wel enkele dagen tot zelfs weken duurde! Tijdens aanvallen kunnen patienten erg agressief en verward worden, soms zelfs bewusteloos. De behandeling is ongeveer gelijk aan die van gewone migraine. De auraverschijnselen kunnen echter niet behandeld worden, maar de hoofdpijn wel. 

Migraine met aanvallen van verwardheid
Deze vorm komt voornamelijk voor bij kinderen en jongvolwassenen. Ze krijgen aanvallen waarbij ze plotseling volledig in de war zijn, niet meer weten wie ze zijn, wat ze doen of waar ze zijn. Tijdens zo'n aanval gedragen ze zich zeer onrustig. Op een EEG is op dat moment ernstige afwijkingen te zien. Na enkele uren tot maximaal enkele dagen verdwijnen alle afwijkingen geheel, inclusief de afwijkingen die te zien waren op het EEG. Een paar dagen later gedraagt de persoon zich weer volledig normaal en kan die zich niets van de aanvalsperiode herinneren. In het algemeen is de aanvalsfrequentie bij deze vorm van migraine gelukkig laag. Een arts dient altijd ernstige hersenziekte, zoals een ontsteking van de hersenen of hersenvliezen, als oorzaak uit te sluiten. 

Cardiac cephalgia
Er zijn in de afgelopen jaren enkele patienten beschreven die hoofdpijn kregen als gevolg van te weinig zuurstof naar de hartspier. Het was al bekend dat bij ongeveer 5 procent van de patienten met pijn op de borst (angina pectoris)  tegelijkertijd ook hoofdpijn optreedt. Een nieuwe bevinding is dat sommige patienten ook alleen hoofdpijn kunnen krijgen in plaats van pijn op de borst. De hoofdpijn kan her en der in het hoofd optreden en is soms eenzijdig. Bij 30 procent van de patienten treedt ook misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid op. Het verschil tussen deze vorm en gewone migraine kan dus heel moeilijk zijn. Typisch voor deze vorm van hoofdpijn is dat het ontstaat na inspanning en weer verdwijnt bij rust. 

Migraine na stoten van het hoofd (voetballersmigraine)
Hierbij ontstaat een aanval van migraine met aura korte tijd na een lichte klap op of stoot tegen het hoofd. Meestal denkt men in eerste instantie, ten onrechte, aan een hersenschudding. De klachten verdwijnen echter altijd geheel. Deze vorm van migraine komt meestal voor bij kinderen en jongvolwassenen, zelfs enkele topvoetballers hebben er last van. 

Migraine met verlamming van de oogspieren
Ook wel Oftalmoplegische migraine genoemd. Hierbij ontstaat tijdens een migraineaanval een verlamming van de oogspieren waardoor de patiënt last krijgt van dubbelzien. Na enkele dagen, soms weken, verdwijnen de klachten meestal. Afwijkingen in de hersenen en oogkas dienen natuurlijk te worden uitgesloten. Er wordt getwijfeld of dit echt een vorm van migraine is. 

Migraine-aura zonder migraine
Hierbij krijgt iemand een migraine-aura zonder dat die gevolgd of begeleid wordt door hoofdpijn of andere migraineverschijnselen. Deze vorm van migraine komt vooral voor bij ouderen en dan is het belangrijk een eventuele TIA of beroerte uit te sluiten. 

Vestibulaire migraine
Vestibulair verwijst naar het evenwichtsorgaan. De meningen van wetenschappers en hoofdpijnspecialisten over deze diagnose zijn verdeeld. Er zijn er die dit als een apart ziektebeeld zien en anderen twijfelen aan het nut daarvan. Daarnaast is de term 'vestibulaire migraine' eigenlijk fout gekozen, aangezien migraine zich niet afspeelt in het evenwichtsorgaan maar in de hersenen. Veel mensen met migraine hebben last van duizeligheid tijdens een aanval. Problematisch wordt het wanneer duizeligheidsaanvallen zonder hoofdpijn ook migraine worden genoemd en nog problematischer als de diagnose gesteld wordt bij patienten die helemaal nooit hoofdpijnaanvallen hebben gehad. Een uitzondering vormen hierbij aanvallen van duizeligheid bij kinderen, aangezien die soms wel een geïsoleerde uiting kunnen zijn van, al dan niet toekomstige, migraine. Het gevaar bestaat dat patienten het advies krijgen om hun aanvallen van duizeligheid te behandelen met medicijnen die eigenlijk bedoeld zijn voor migraine. Nog kwalijker is preventieve migrainemedicatie. Er is namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs dat deze werken.

Cyclic vomiting-syndroom
Dit is een naam voor een syndroom, waarschijnlijk verwant aan migraine, waarbij de patiënt aanvallen krijgt van hevig braken, wat soms wel en soms niet met hoofdpijn gepaard gaat. Mogelijke andere verschijnselen zijn: bleekheid, zweten, trillerigheid en het gevoel flauw te vallen. Het komt meestal op kinderleeftijd voor. Er zijn echter ook volwassenen beschreven met dit syndroom. De exacte oorzaak is onbekend. De behandeling bestaat in de eerste plaats het voorkomen van uitdroging. Soms zijn preventieve medicatie tegen migraine succesvol. 

Alternating hemiplegia of childhood
Dit is een zeer ernstig, maar gelukkig ook een zeldzaam ziektebeeld, waarbij kinderen aanvallen krijgen van een halfzijdige verlamming, soms links en soms rechts. De aanvallen lijken op epilepsie, maar zijn waarschijnlijk eerder met migraine verwant. Naast de aanvallen treedt er ook een achteruitgang op van de geestelijke vermogens, vaak leidend tot ernstiger zwakzinnigheid. Er is helaas nog geen behandeling voor deze ernstige ziekte.

Migraineus infarct
Heel zelden treedt er tijdens een migraineaanval met aura een complicatie op in de zin van een doorbloedingsstoornis in de hersenen (infarct). De auraverschijnselen verdwijnen dan niet of pas na een lange tijd, en op een CT- of MRI-scan van de hersenen is ook een infarct te zien. Andere oorzaken van het infarct dienen eerst te worden uitgesloten. Een migraineus infarct herstelt zeer vaak vrijwel volledig. De kans op herhaling is niet erg groot. Er is geen behandeling voor.

Migraine bij zeer zeldzame ziekten
In uitzonderingsgevallen kan migraine een uiting zijn van een zeldzame ziekte. Een voorbeeld hiervan is cadasil, een zeer zeldzame erfelijke aandoening waarbij naast migraine ook andere afwijkingen zoals dementie, herseninfarcten en depressies, in families voorkomen. Een ander voorbeeld is melas. Hierbij treden naast migraine ook herseninfarcten, dementie, oogafwijkingen, epilepsie, groeistoornissen en spierzwakte op. 

Red ear-syndroom
Hierbij krijgt een persoon aanvallen van een rood en gloeiend oor en soms ook veel pijn in het oor. De oorzaak is onbekend. De reden dat deze vorm ook in dit rijtje hoort, is dat migrainepatienten er vaker last van hebben dan patienten zonder migraine. 

Handl
Hierbij treedt er een aanval op met een halfzijdige verlamming, meestal bij jonge mensen. Bij aanvullend onderzoek worden er geen afwijkingen gevonden, behalve te veel ontstekingscellen in het hersenvocht. De oorzaak is vaak onduidelijk, maar het is meestal een goedaardige aandoening zonder gevolgen op de lange termijn 

 

Was jij al bekend met een van bovenstaande migrainevormen?

 

 

Bron: Alles over hoofdpijn - prof. dr. Michel Ferrari en dr. Joost Haan

Reactie plaatsen

Reacties

Johanna
3 jaar geleden

Niet bekend met zoveel vormen van migraine
..