Soorten hoofdpijn

Gepubliceerd op 14 maart 2020 om 20:49

Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Wanneer je te lang achter de pc hebt gezeten, stress ervaart, te weinig hebt gegeten of geslapen, verkouden bent of simpelweg een katertje te pakken hebt. Maar wat als je hoofdpijn een terugkerend iets is en het een grote invloed heeft op je leven? Dan lijdt je misschien wel aan een bepaalde vorm van hoofdpijn en er zijn veel hoofdpijnvormen: 

 

Migraine

Iedere dag hebben zo’n 70.000 Nederlanders een migraine aanval. Bij vrouwen komt het drie keer zoveel voor dan bij mannen. Voor vrouwen staat het op de nummer 2 van de meest invaliderende ziektes ter wereld. Bij regelmatige aanvallen is de invloed op werkprestaties en sociale contacten groot. Ook andere dingen kunnen erdoor worden beïnvloed, te denken valt aan sportbeoefening, gezinsleven en geestelijk welzijn. Migraine kenmerkt zich door aanvallen van hevige hoofdpijn waarin iemand zich enkele uren tot enkele dagen flink ziek voelt. Misselijkheid en braken komen ook vaak voor. De hoofdpijn zit meestal aan één kant van het hoofd en wordt als kloppend of bonzend ervaren. Pijn aan beide kanten van het hoofd komt ook voor, deze kan dan wisselen. Tijdens een aanval ben je vaak overgevoelig voor licht, geluid of reuk. Over de oorzaak is nog weinig bekend. Het is een hersenziekte waarbij je hersenstam wordt ontregeld en dit veroorzaakt een migraine aanval. Maar hoe en waarom precies is nog onduidelijk. Hier wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Bepaalde prikkels waar iemand (over)gevoelig voor is, kunnen een migraine aanval uitlokken. Erfelijke aanleg speelt ook een belangrijke rol, evenals de hormoonhuishouding.

Helaas is migraine niet te genezen maar er komen wel steeds meer en betere medicijnen op de markt.

 

Spanningshoofdpijn

Deze vorm van hoofdpijn is de meest voorkomende primaire vorm van hoofdpijn. Er zijn drie vormen te onderscheiden: de milde variant, de episodische en de chronische spanningshoofdpijn.

Zo’n 60% van de mensen die hiermee kampen, ervaren een behoorlijke beperking in hun werk en sociale contacten. In tegenstelling tot migraine, komt spanningshoofdpijn meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij kinderen is deze verdeling echter gelijk. Risicofactoren zijn een hoge bloeddruk, hoofdletsel in het verleden, het voorkomen van hoofdpijn in de familie en studeren.

Spanningshoofdpijn ontstaat door een combinatie van factoren, zoals persoonlijke omstandigheden en genetische componenten. Mensen met chronische spanningshoofdpijn hebben een verminderde grijze stof in de hersengebieden, en deze zijn geassocieerd met pijn.

De pijn is drukkend, een knellend band gevoel om het hoofd of zeurend van karakter. Hierbij doen de nek en schouders vaak mee. De pijn is mild tot matig en wordt niet erger bij lichamelijke inspanning en er is geen sprake van misselijkheid of overgeven. De aanwezigheid kan variëren van 30 minuten tot dagelijks. De acute behandeling van spanningshoofdpijn bestaat uit pijnstillers, te denken valt aan paracetamol of een ontstekingsremmer zoals Naproxen of Ibuprofen.  Echter geven deze vaak niet voldoende verlichting. En teveel gebruik van medicatie kan ertoe leiden dat de hoofdpijn chronisch wordt.

 

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is relatief zeldzaam maar wel erg hevig die in aanvallen voorkomt. Deze vorm wordt ook wel eens ‘zelfmoord-hoofdpijn’ genoemd omdat de pijn zo heftig is. De pijn zit aan één kant van het hoofd, rond het oog. Bijverschijnselen kunnen zijn: een rood of tranend oog, of een verstopte neus. Bij mannen komt clusterhoofdpijn meer voor dan bij vrouwen. Er bestaan twee verschillende vormen: episodische clusterhoofdpijn, waarbij de hoofdpijn in de vorm komt van aanvallen in clusters van enkele weken tot maanden waarna ze weer verdwijnen,  en chronische clusterhoofdpijn waarbij deze rustperiodes er niet zijn. Aanvallen kunnen dan dagelijks, het gehele jaar voorkomen. 
De oorzaak van clusterhoofdpijn is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat de tijden van de aanvallen iets te maken zouden hebben met de biologische klok. Recent onderzoek laat veranderingen in bepaalde delen van de hersenen zien, de hypothalamus. Het gebied dat de biologische klok regelt.
Een aanval kan uitgelokt worden in een aanvalsperiode, waarvan alcoholhoudende dranken en bloedvat verwijdende medicijnen de belangrijkste zijn. Van voeding is nooit bewezen dat het een clusterhoofdpijnaanval kan uitlokken.
Clusterhoofdpijn is helaas niet te genezen, maar in de meeste gevallen wel goed te behandelen. De behandeling hiervan wordt dan gedaan door een hoofdpijnneuroloog in een hoofdpijncentrum 

 

 

Aangezichtspijn

Aangezichtspijn is pijn in het gezicht, tussen het voorhoofd en de kin, inclusief de oren. Het treedt plotseling op, bijvoorbeeld bij tand- of kiesproblemen of bij een neusbijholteontsteking. Bij de chronische variant komen de pijnscheuten langdurig en voortdurend terug. De pijn zit meestal aan één kant van het gezicht: in het voorhoofd, in de neus en bovenkaak of in de lip, tong of onderkaak. De lengte kan variëren van seconden tot minuten. Tussen de aanvallen ben je pijnvrij. 
De oorzaken zijn per aandoening verschillend. Te denken valt aan infecties en ontstekingen, tandheelkundige problemen, Multiple Sclerose, overbelasting door verkeerde mondgewoontes of botproblemen. De oorzaak achterhalen is in veel gevallen lastig en soms lukt dit niet.
Trigeminusneuralgie (TN) is de meest voorkomende vorm van aangezichtspijn. Deze wordt veroorzaakt door de nervus trigeminus (drielingzenuw) die zich tussen de schedel en de hersenen bevindt. De behandeling van aangezichtspijn verschilt per vorm. In sommige gevallen is medicatie zinvol, in andere gevallen kan een operatie of een andere ingreep verlichting bieden.

 

Chronische dagelijkse hoofdpijn

Bij een kwart van de mensen met chronische dagelijkse hoofdpijn gaat het om medicatie-overgebruik. Deze hoofdpijn ontstaat door het langdurig gebruik van te veel pijnstillers, met langdurig wordt bedoeld meer dan drie maanden. Idealiter neem je maximaal twee dagen medicijnen (Triptanen en/of gewone pijnstillers) en daarna zeven dagen helemaal niets. Het gaat dus niet om de hoeveelheid die je slikt maar om de regelmaat.

Wanneer chronische dagelijkse hoofdpijn niet wordt veroorzaakt door teveel medicatie, dan is het belangrijk of de hoofdpijn een symptoom van een ziekte is.  Maar in de meeste gevallen is er helaas geen oorzaak aan te wijzen.

 

Chronische migraine

Dit is een vorm van chronisch dagelijkse hoofdpijn. Naast de episodische vorm van migraine, bestaat er ook chronische migraine. Deze vorm ontstaat uit een episodische migraine zonder aura, die overgaat in een chronische vorm waarbij iemand meer dan tien migraineaanvallen en/of meer dan 15 hoofdpijndagen per maand heeft. Vaak gaat dit chronisch worden gepaard met medicatie overgebruik, al is dit niet altijd het geval. Bij 2,5 a 3% van de migrainepatiënten is er op jaarbasis een evolutie naar chronische migraine en gebeurt er een verstrengeling van de kenmerken van episodische migraine met die van chronische migraine. Andere risicofactoren kunnen hiermee te maken hebben zoals comorbide depressie of angststoornis of beïnvloeding door een andere chronische pijnproblematiek. Ook overgevoeligheid voor bepaalde prikkels speelt een rol, bijvoorbeeld het overslaan van maaltijden, teveel cafeïne, slaaptekort enz. De hersenen reageren hier te snel op, er is geen sprake meer van balans waardoor het alarm snel afgaat. Migraine is dus een lichamelijk automatisme dat ons dwingt om gas terug te nemen.

 

Mede mogelijk gemaakt door:
Allesoverhoofdpijn.nl 
medischeinformatie.be

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.